Opsinjoorke XXL

Beeldmerk van de stad Mechelen als speelobject

Opsinjoorke is een dik mannetje dat symbool staat voor de eeuwige vervelende dronkaard, en is de mascotte van de Vlaamse stad Mechelen. Tijdens vieringen en optochten wordt een houten pop die de Opsinjoorke voorstelt middels een groot doek de licht in gegooid en weer opgevangen.

Kunstproject ‘Mechelen Spelend’

Het kunstwerk maakt deel uit van het overkoepelende project “Mechelen Spelend” welke Rots in samenwerking met DMVA Architecten heeft ontwikkeld en gerealiseerd.

Van kleimodel naar 3D scan

Het project is begonnen door in samenwerking met kunstenaars een beeld van klei te boetseren. Hierbij is het van belang te beoordelen welke details er wel en niet in de uiteindelijke pop opgenomen moet worden. Het geboetseerde beeld is door een 3D scanner ingescand en bewerkt tot een 3D model. Dit 3D model is vervolgens toegepast voor de productie van het kunstwerk.

opsinjoorke-xxl-kunststof-mechelen-spelend-gemeente-belgie-stad-stedelijk-kunstwerk-DMVA-maatwerk-kind-18

Polyester

Het 3D model is uitgefraisd door een robot uit schuim. Over het schuim heen is laagsgewijs polyester aangebracht. Om het kunstwerk te kunnen vervoeren is het in delen gezaagd en getransporteerd naar Mechelen.

Daar hebben wij het kunstwerk weer in elkaar gezet middels een grote kraan welke de onderdelen boven elkaar hield zodat deze weer aan elkaar verbonden konden worden.

Enkele feiten & cijfers

  • Originele Opsinjoorke is gescand en in kleimodel nagemaakt. Hiervan is een 3D model gemaakt door Rots, welke door een 6-assige CADCAM frees is uitgefreesd uit schuim. Dit is vervolgens met de hand voorzien van kunststof;
  • Kunstwerk is in 6 onderdelen naar België getransporteerd en ter plaatse in elkaar gezet.