Lammermarkt Leiden

Herinrichting van hét evenemententerrein van Leiden

De Lammermarkt is de nieuwe huiskamer van Leiden, evenementenplein en park tegelijkertijd. Ondergrond van de lammermarkt is een grote ondergrondse parkeergarage. Op het plein worden alle grote evenementen van Leiden gehouden die de stad rijk is, waaronder de 3 oktoberkermis en diverse concerten. Kenmerkend voor de Lammermarkt is de 18e-eeuwse Molen De Valk, welke hoog over het plein uitsteekt.

Natuursteen centrale rol

Natuursteen heeft een belangrijke rol in het ontwerp van het plein. Organisch gevormde lijnen slingeren vanaf alle entreelocaties over het plein naar het centrale knooppunt, de verhoging bij de Molen. Daar waar de lijnen elkaar of de verhoogde natuurstenen banden kruizen, ontstaan complexe en interessante knooppunten. Hierdoor wordt het doorlopen van de lijnen gewaarborgd.

Rots maatwerk mocht het werk engineeren, leveren en plaatsen in opdracht van Aannemingsbedrijf Van Gelder, het ontwerp is van Marseille Buiten.

lammermarkt-marseillebuiten02

3D modelleren

Het gehele plein, en al haar hoogten zijn door ons team in een 3D model gezet. Vervolgens hebben wij daar het ontwerp van Marseille Buiten in verwerkt en zijn alle natuurstenen elementen 3D uitgewerkt. Doordat dit gebeurt is in een ontwerp waarin het gehele maaiveld is uitgewerkt, is direct zichtbaar hoe de aansluitingen zijn van het natuursteen op maaiveld en grond. Ook worden alle facetten, radiussen en afwerkingsvormen in het 3D ontwerp verwerkt.

Productie begeleiden en resultaat controleren in China

De 3D tekeningen zijn vervolgens verwerkt naar productietekeningen voor onze partner steenhouwerij in China, waar alle natuurstenen blokken gemaakt zijn. Het project is door Rots in China gecontroleerd. De lijnen worden allen uitgezet in de hallen van de producent zodat de lijnvoering, overgangen gecontroleerd en daar waar nodig bijgewerkt kunnen worden. Ook wordt er gecontroleerd op steenkwaliteit, afwerkingsniveau en maatvoering.

Enkele feiten & cijfers

  • 1900 unieke, en stuk voor stuk uitgewerkte, natuurstenen elementen;
  • Toegepaste natuursteen is de granietsoort Peking Grey;
  • Alles in 1 hand; advies, engineering, productie, begeleiding en controle in China, aanleg en onderhoud.

Natuursteen

Wij werken met zowel Europese als Aziatische natuursteensoorten. Natuursteen heeft een grote vormvrijheid en is daarmee zeer geschikt voor maatwerkprojecten.