Materialen > Natuursteen


Rots Maatwerk realiseert al meer dan 10 jaar bijzondere maatwerkprojecten in natuursteen. Wij werken zowel met Europese steensoorten alswel met Aziatische steensoorten. In China hebben wij een vaste steenhouwer waarmee we al meer dan 10 jaar samenwerken. Wij hebben ruime ervaring in het engineeren, produceren/leveren en verwerken van natuursteenprojecten in de buitenruimte. Onze kennis en ervaring in technische mogelijkheden en haalbaarheden van de verschillende steensoorten worden gebruikt in het adviseren, engineren, produceren en aanleggen van de natuursteenprojecten. Wij controleren onze projecten in het buitenland en vliegen hiervoor de gehele wereld over. In sommige gevallen worden we vergezeld door de architecten en kunstenaars om zodoende op productielocatie bepaalde zaken te finetunen en af te stemmen. Hierdoor weten wij wat we krijgen op project in Nederland.
Natuursteen leent zich uitermate voor maatwerkprojecten. Er is zeer veel mogelijk, er is een grote vormvrijheid met dit materiaal; immers worden er geen gietmallen gemaakt waardoor elk onderdeel uniek kan zijn. Daarnaast is natuursteen zeer duurzaam, mits op de juiste wijze toegepast. Het is belangrijk de juiste steensoort met de juiste kwalificaties te kiezen, daarnaast is fundatie en wijze van plaatsing erg van belang.

Natuursteen, een inspirerend gegeven. Tekenen van evolutionaire bewegingen die miljoenen jaren teruggaan. Door de wisselende omstandigheden bij het ontstaan ervan is geen steen hetzelfde; elk product is uniek. Natuursteen kent een breed toepassingsgebied en heeft een populariteit die hij dankt aan zijn uitstraling, duurzaamheid en veelzijdigheid. Zo is natuursteen een verrijking van elk ontwerp.
Natuursteen kan in vrijwel elke maat en vorm geleverd worden. Rots Maatwerk werkt samen met diverse steenhouwers en groeven uit Europa en China. Deze combinatie zorgt ervoor, dat alles wat in natuursteen mogelijk is, gerealiseerd kan worden. Wij hebben al meer dan 10 jaar een samenwerkingsverband met een steenhouwer in China. Dit land is het productieland bij uitstek waar men het steenhouwerswerk nog handmatig kan uitvoeren. Door het hoge vakmanschap van dit handwerk ontstaat er een breed scala aan mogelijkheden. Beelden, fonteinen, trappartijen, speciale bestrating, meubilair; bedenk het maar.
Vanuit Europa (Belgie, Portugal, Spanje, Italie en Schotland) kunnen we zowel handbewerkt als machinaal bewerkt natuursteen leveren. De cad/cam aangestuurde machines zorgen ervoor, via waterjet en CNC freesmachine, dat uw AutoCad tekening in natuursteen gerealiseerd wordt.

Natuursteen (het materiaal)

Natuursteen is de verzamelnaam voor de duizenden soorten steen, die over de gehele wereld worden gewonnen. De vorming van natuursteen is een continue geologisch proces, dat zo oud is als de aarde. De complexiteit van dit proces heeft geleid tot veel verschillende soorten natuursteen. Steensoorten met een vergelijkbare samenstelling en ontstaansgeschiedenis worden in groepen ingedeeld. Hierbij wordt van grof (hoofdgroepen) naar fijn (subgroepen) gewerkt!
Er zijn drie hoofdgroepen natuursteen te onderscheiden:
1. Stollingsgesteenten
2. Sedimentgesteenten
3. Metamorfe gesteenten

1. Stollingsgesteenten

Stollingsgesteenten zijn ontstaan door afkoeling en stolling van vloeibaar gesteente. Belangrijk hierbij is de plaats waar het vloeibare gesteente afkoelt.

Dieptegesteenten ontstaan wanneer deze afkoelen in de aardkorst. Ze zijn geleidelijk afgekoeld en onder grote, constante druk gevormd. Dit resulteert in grofkorrelige gesteenten, met duidelijk waarneembare kristallen. Uiterlijk en samenstelling van dieptegesteenten zijn regelmatig, maar soorten onderling kunnen sterk in uiterlijke verschillen. Tot deze groep behoren bijvoorbeeld de granieten en gabbro's.
Wanneer het vloeibaar gesteente uit de aardkorst treedt en afkoelt, ontstaan uitvloeiingsgesteenten. Deze stenen bevatten geen of bijna geen kristallen; ze zijn gelijkmatig van uiterlijk en samenstelling. Luchtbelinsluitingen kunnen voorkomen. Tot deze groep behoren bijvoorbeeld de basalten. Als tussenvorm kan magma ook stollen in spleten of breuklagen in de aardkorst; dan spreken we van ganggesteenten.

2. Sedimentgesteenten

Sedimentgesteenten zijn ontstaan in rivieren en zeeën. Er zijn twee soorten: afzettingsgesteenten en neerslaggesteenten.
Afzettingsgesteenten zijn ontstaan door het afzetten van zand-, klei-, of kalklagen die vervolgens zijn versteend. Tot de afzettingsgesteenten behoren de klei-, zand- en sommige kalkstenen.

Kleistenen zijn uit klei gevormd. Ze worden in de natuursteensector niet gebruikt, maar vormen de basis voor leistenen. Zandstenen zijn uit zand gevormd en hebben een poreuze structuur. Kalkstenen zijn uit kalk gevormd. Deze steensoort kan schitterende fossielen bevatten.
Neerslaggesteenten zijn ontstaan door het neerslaan van kalk uit met kalk verzadigd water. Sommige kalkstenen behoren tot deze groep.
De kalkstenen die ontstaan uit neergeslagen kalk zijn fijner gelaagd dan de door afzetting ontstaande kalkstenen. Ook dit type kalksteen kan fossielen bevatten. Een voorbeeld hiervan is Belgisch hardsteen.

3. Metamorfe gesteenten

De aardkorst is altijd in beweging. Hierdoor kunnen reeds gevormde stollings- of sedimentgesteenten worden blootgesteld aan extreme druk en/of hoge temperaturen. De stenen ondergaan hierdoor een metamorfose die de eigenschappen en uiterlijk van de stenen veranderen.
Enkele voorbeelden van metamorfoses:
- granieten worden gneizen
- kleistenen worden leistenen
- kalkstenen worden marmers
- zandstenen worden kwartsieten

Natuursteen (Soorten)

Graniet

Graniet wordt in de buitenruimte zeer veel toegepast. Het is te herkennen aan de gespikkelde en gelijkmatige structuur in alle richtingen. De steen bestaat vooral uit grote kristallen (veldspaat), die de steen zijn kleur geven. Met zwarte biotiet en kwartskorrels die er uitzien als gelei.

Graniet heeft een ongerichte structuur. Hierdoor zijn er dus geen patronen, waarmee rekening moet worden gehouden bij het zagen of leggen.
Graniet is uitermate hard en kan daarom zeer goed toegepast worden voor intensief gebruik. De drukvastheid is 3 tot 5 keer zo groot als van beton en bovendien is graniet vorstbestendig. Het materiaal is in vele kleuren en structuren leverbaar. Van zwart tot geel, zeer gespikkeld tot homogeen. Door zijn duurzaamheid is graniet relatief laag in prijs. De tand des tijds maakt de steen alleen maar mooier en kan als bestrating bijna eindeloos hergebruikt worden. Het is mogelijk dat graniet, na verloop van tijd en onder invloed van weer en wind (stof, kalk en vuil) van uiterlijk verandert.
Wij, en elke andere aanbieder, kunnen hiervoor uiteraard geen garantie geven. Aan de andere kant heeft de invloed van weer en wind op natuursteen ook zijn waarde; het leeft. Graniet kan voor alle toepassingen gebruikt worden.

Het kan gebruikt worden voor beelden, banden, bestrating, meubilair, fonteinen, kunstwerken, waterwerken, e.d.
Rots Maatwerk kan alles leveren in graniet wat u ontwerpt. Van straatsteen tot kunstwerk.
Bedenk het maar!

Gneizen

Gneizen ontstaan door een metamorfose van andere gesteenten zoals granieten.
De steen heeft een duidelijke richting-structuur. Meestal zijn er waaiervormige patronen te zien, die uit verschillende kleuren zijn opgebouwd. Om een goede visuele indruk te krijgen is het bekijken van een enkel, klein steenmonster meestal onvoldoende. Met het patroon variëren niet alleen de kleur, maar heeft dit ook invloeden op het steenoppervlak.

Hardsteen

Onder hardsteen wordt een brede verzameling van grijsblauwe, compacte kalkstenen verstaan die meer dan 300 miljoen jaar geleden zijn gevormd. Kenmerkend voor de steen zijn de talloze fossielen van schelpen, slakken, koralen en zeelelies, die zich als witte doorsneden in de steen aftekenen. De steen kent verschillende soorten aders, waaronder witte aders en zwarte aders (brandlagen). Vooral de zwarte aders bevatten nogal wat klei en bitumen en deze bepalen deels de kwaliteit van de steen.

Hardsteen is weerbestendig. Het is de meest gebruikte natuursteensoort in Nederland en wordt dan ook in vele gebouwen en in bestrating (stoepbanden e.d.) teruggevonden. Grote groeven van hardsteen bevinden zich in de Belgische Ardennen. Tegenwoordig wordt hardsteen ook gewonnen in Ierland, Vietnam en China. Iers hardsteen bevat minder fossielen, waardoor deze rustiger is en donkerer van kleur wordt.
Het materiaal is zeer duurzaam. Doordat het hard, slijtvast en weinig poreus is, is het geschikt voor toepassingen in de buitenruimte. Vrijwel alles is mogelijk met dit materiaal; bestrating, paaltjes, muur- en poerafdekkers en waterspuwers e.d. Het hardsteen wordt vaak door frijnen gedecoreerd. Hierdoor krijgt de steen een nostalgische uitstraling.

Leisteen

Leisteen is ontstaan uit langzaam versteende lagen klei. Door bewegingen in de aardkorst is het in elkaar gedrukt en harder geworden. Het materiaal is splijtbaar. Afhankelijk van de vindplaats zijn er verschillende kleuren in leisteen; van zwart, antraciet rood/paars tot groen. Leisteen is zeer weerbestendig. Hij kan afkomstig zijn uit Spanje, Portugal, Indië en China. Leisteen is een mooi en tijdloos natuurproduct, dat in de buitenruimte eigenlijk alleen wordt toegepast als bestrating of in keermuren.

Leisteensoorten zijn er met grote verschillen in hardheid en krasvastheid. Een goed bruikbare soort voor de buitenruimte is het Noorse leisteen. De oorspronkelijke kleilagen zijn in leisteen nog goed te herkennen. Zij geven de leisteen een gelaagde opbouw, waardoor deze een stroef oppervlak heeft. Tevens zijn deze soorten door hun ruwe oppervlak uitermate geschikt voor de buitenruimte.

Kwartsiet

Kwartsiet is net zo ontstaan als leisteen, alleen niet uit klei- maar uit kwartsmineralen (zand). De kwartsmineralen zorgen voor een stroef en poreus oppervlak. Kwartsiet is bij normaal gebruik praktisch onverslijtbaar en wordt dan ook vaak toegepast op zwaar belaste elementen, zoals bijvoorbeeld trappen. Kwartsiet heeft net als leisteen een gelaagde opbouw en kan worden gespleten. Het natuurlijke breukoppervlak geeft kwartsiet zijn kenmerkende uiterlijk. Typisch zijn de glinsters in de steen, afkomstig van de kwartskorrels aan het oppervlak.

Basalt

Basalt is een gemengd vulkanisch gesteente. Sommige soorten basalt vormen, als gevolg van de krimp door snelle afkoeling, zeskantige zuilen. Deze worden verwerkt tot zeskantige blokken, die dienst doen als dijk- en taludbescherming. Het is glasachtig, zeer hard en moeilijk te bewerken. De kleur van dit type is donker grijsblauw.

Er bestaan ook basalten die enigszins poreus zijn: de basaltlava's. Dit materiaal is goed te bewerken en zeer stroef en taai. Hier wordt bestrating, gevelpanelen en traptreden van gemaakt. In de waterbouw wordt het voor sluizen en kades veel toegepast. Basalt past, door zijn overwegend grijze en strakke tint, uitstekend bij een moderne en haast minimalistische stijl. Zeker bij poreuze basalten dient altijd goed gekeken te worden naar de vorstbestendigheid van de steen.

Steenmonsters

U kunt pas een goede keuze maken uit de verschillende steensoorten, nadat u verschillende steenmonsters bekeken hebt. Uiteraard beschikken wij over monsters van toepasbare steensoorten, inclusief de verschillende oppervlakte- en randafwerkingen.

Afwerkingen natuursteen

Het uiterlijk van een steen kan door bewerking sterk veranderen. Daarnaast wordt de uiteindelijke prijs van het natuursteen mede bepaald door de afwerking. De oppervlaktebewerking moet worden afgestemd op de toepassing, de gebruiksintensiteit en de vuilbelasting. Bovendien is niet elke bewerking bij elke steensoort technisch mogelijk.
Kortom; het is belangrijk te weten welke bewerking het beste bij de door u gekozen steensoort en het door u gewenste ontwerp past.

Boucharderen

Hierbij wordt de steen behakt met beitels, die onregelmatige ronde punten op het steenoppervlak achterlaten. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de kracht, die uitgeoefend wordt op de hamer, de verschillende groottes van de beitels en van de dichtheid van het patroon.

Frijnen

Hierbij wordt de steen met een beitel bewerkt, die onregelmatige lijntjes in de steen maakt. Dit gebeurt vooral bij de zachtere steensoorten, zoals bijvoorbeeld Belgisch hardsteen. In graniet is dit vrijwel niet mogelijk. Bij machinaal frijnen worden de inkepingen erin gefreesd, wat strakke, rechte en evenwijdige lijnen geeft. Daarbij ontstaat een veel minder levendig uiterlijk dan bij handmatig frijnen.

Gezaagd

De bewegingen van de zaag laat sporen achter op het steenoppervlak. Deze sporen zijn bij harde steensoorten beter te zien dan bij de zachtere steensoorten als kalksteen. Bij deze bewerking laat men de steen, zoals deze is bij het verlaten van het zaagblad.

Geschuurd, gezoet en gepolijst

Deze bewerkingsvormen worden gerealiseerd door oplopend steeds fijner en langer te schuren. Dit gebeurt door een roterende vilten schijf. Bij een toename van de glansgraad worden de kleuren in het algemeen intenser en donkerder. Ook worden tintverschillen, aderingen, fossielen, e.d. duidelijker zichtbaar. De steen komt tot 'leven'. Omgekeerd geldt dat de kleuren bij een afname van de glans lichter en fletser worden en de steen er dan egaler uitziet. Het effect van dezelfde bewerking pakt bij de verschillende steensoorten vaak anders uit.

Gebrand / geborsteld

Bij branden wordt het graniet gebrand totdat er stukken van het graniet afspringen. Door daarna de steen snel af te koelen met water springen er grotere deeltjes weg. Hierdoor ontstaat een natuurlijk ogend reliëf.

Splijtoppervlak

Leisteen en kwartsiet hebben een splijtoppervlak, ook wel breukoppervlak genoemd. Het heeft een onregelmatig uiterlijk met aantrekkelijke, natuurlijke variaties.

Randafwerkingen

Bij bestrating is het, naast de oppervlaktebehandeling, van belang voor welke randafwerking en onderzijdenafwerking wordt gekozen. Er zijn drie zijdenafwerkingen van belang: gezaagd, strak behakt en behakt. Gezaagde tegels geven de steen een strak uiterlijk. Daarnaast is de steen, zeker als de onderzijde ook gezaagd is, gemakkelijker te leggen. Bij een behakte steen is de randafwerking redelijk grof. Het geeft de steen een wat natuurlijker uiterlijk. Hierin zijn twee categorieën; behakt en fijn behakt. Zoals het woord al aangeeft, heeft een strak behakte steen een kleinere maattolerantie dan een grofbehakte steen. Hierdoor kan bij een strak behakte steen de voeg kleiner blijven.

Toepassingen natuursteen

Bestrating

Het grote voordeel van natuurstenen bestrating is dat u als ontwerper alles in de hand heeft. U kunt uw bestrating precies zo vormgeven als u wilt. Afmeting, kleur en afwerking worden zo op elkaar afgesteld dat u uw eindbeeld moeiteloos kunt verwezenlijken. Door het kiezen van het juiste materiaal, de juiste afmeting en afwerking, kunt u een moderne of juist nostalgische uitstraling creëren.

Ook natuursteen blijft er niet als nieuw uitzien. Maar het wordt mooi oud en krijgt daardoor karakter. Elementen, die vaak als storend worden ervaren, kunt u in hetzelfde materiaal laten maken. Putdeksels, molgoten en visuele handicap geleiders worden op die manier geïntergreerd in het beeld, waardoor het eindbeeld rustiger is en meer als een geheel ervaren wordt. Uiteraard kunt u ook contrasten creëren door een andere natuursteensoorten of afwerkingen te kiezen. Hierdoor ontstaan in uw ontwerp vaak verrassende accenten. Het is in natuursteen heel goed mogelijk verkeerstegels te maken, parkeervakken aan te geven of een laad- en losplaats in een tegel aan te duiden.

Kortom: uw creativiteit kunt u met natuursteen vollop benutten.

Trottoirbanden

Van oudsher wordt natuursteen in Nederland veel toegepast als trottoirband. Het grote voordeel hiervan is de vrijheid in de maatvoering en afwerking. Er hoeven geen dure mallen ontwikkeld te worden. Maatwerk op kleine projectbasis is veelal goedkoper dan maatwerk met een betonnen oplossing. Door de komst van de Chinese markt zijn de mogelijkheden alleen maar toegenomen. Of het nu gaat om een smalle rijkswaterstaatband of een robuuste brede band voor de binnenstad; in natuursteen is het realiseerbaar. Ook de aantallen maken niet uit; of u nu 50m1 of 3000m1 wilt hebben. Uiteraard kunt u zelf de inrit-, bocht- en invalidenbanden vormgeven, zoals u dat voor ogen heeft. Hierbij willen wij u, als u dat wenst, graag adviseren.

Paaltjes en anti parkeervoorzieningen

Maar al te vaak vormen paaltjes en anti-parkeervoorzieningen een storend element in het straatbeeld. Het is vaak een hele opgave om de juiste paal voor uw ontwerp te vinden. Waarom niet zelf ontwerpen? U weet immers wat het beste is voor uw ontwerp! In natuursteen is vrijwel alles mogelijk. Recht, rond, vierkant of als een wokkel? Ontwerp het maar. U kunt er voorwerpen in laten hakken, logo's en wapens in laten aanbrengen en zelfs een paal als zitelement laten maken. Uiteraard kunt u ook natuursteen als natuurlijk object toepassen. Rots maatwerk levert grote keien en natuursteenblokken, desgewenst tot 3 meter hoog.

Meubilair

Natuursteen leent zich uitermate voor het realiseren van maatwerk meubilair. Het combineert schitterend met andere materialen zoals RVS en hout. Daarnaast is het heel goed mogelijk stuks te leveren. Een speciaal zitelement voor een plein, of voor de gehele binnenstad een speciale meubellijn ontwikkelen; het maakt niet uit. U kunt strakke lijnvoeringen of juist rondingen toepassen.

Waterwerken en fonteinen

Water haalt het beste in natuursteen naar boven. De opbouw en tekeningen van de steen komen hierin optimaal tot uiting. Door de opkomst van de Chinese markt, is het mogelijk grote delen massief te leveren. Geen hoekig plaatwerk meer, waardoor cirkels ook echt rond worden. U bent geheel vrij in uw vormgeving omdat wij in staat zijn om elke vorm massief te leveren. Dit was voorheen wel anders, omdat u altijd vastzat aan de kostbare mallen en u uw fontein zo opbouwde, dat er zo min mogelijk mallen benodigd waren. Door de steen te polijsten, hebt u een onderhoudsarm materiaal, dat altijd een goede en nette uitstraling geeft.

Beelden en kunstwerken

De Chinese markt maakt het mogelijk uw eigen beeld of kunstwerk te realiseren. Een goede tekening en enkele schetsen waarop alle maatvoeringen en belangrijke karakteristieken duidelijk zijn uitgewerkt is vaak voldoende om uw creatie in natuursteen uit te werken. Uiteraard is een model van uw kunstwerk een beter middel om over te brengen wat u ontworpen heeft. Het maakt niet uit of het een modern, abstract beeld is of juist een gedetailleerde buste van een historische held.

"Teveel om op te noemen"

Het is onmogelijk om alle toepassingsmogelijkheden voor natuursteen in de buitenruimte te behandelen. Mogelijkheden zijn: waterspuwers, keermuren, boomroosters, plantenbakken, verlichtingselementen, monumenten, urnenmuren, vijverrandafwerkingen, bedrijfslogo's, herdenkingsstenen, trappartijen, zebrapaden, erfafscheidingen e.d. Heeft u een speciaal ontwerp waarover u graag geadviseerd wilt worden? Geen probleem, over al deze zaken kunnen wij u voorzien van een passend advies en uw natuursteenproject desgewenst geheel turn-key uitvoeren. Hierdoor heeft u slechts een aanspreekpunt voor uw project; wel zo duidelijk.

Bekijk alle natuursteen projecten.

Over ons

Rots maatwerk realiseert turn-key uw maatwerkproject voor de openbare ruimte. U ontwerpt. Wij adviseren, engineren, realiseren en onderhouden uw project. Naast materialen leveren wij ook de techniek voor fonteinen, LED verlichting en interactieve aansturing. U heeft slechts één aanspreekpunt voor uw gehele project.

Wat we doen

Nieuwsbrief

Contact

home Zutphensestraat 72,
6971 ER Brummen

phone 0575 - 56 65 65

info@rots-maatwerk.nl