Projecten > Domplein Utrecht


ga naar vorige pagina

Markering Romeins Castellum – Domplein Utrecht


Case: Markering Romeins Castellum – Domplein Utrecht
Opdrachtgever: Stichting Domplein 2013 & Gemeente Utrecht
Ontwerp: OKRA landschapsarchitecten
Technische ontwikkeling & werkvoorbereiding:
Rots Maatwerk ontwikkeling bv
Productie watertechniek, betonwerk, staalwerk en LED techniek: Rots Maatwerk realisatie bv
Aanleg: Rots Maatwerk realisatie bv
Beheer: Rots Maatwerk onderhoud bv

Tweeduizend jaar geschiedenis ligt er opgestapeld. Het is een bakermat van religie, bestuur, kunst en wetenschap. Het Utrechtse Domplein. Nu geeft het plein nog maar een klein deel van dat verleden prijs. Maar in de nabije toekomst worden steeds meer schatten zichtbaar en beleefbaar. En groeit het Domplein uit tot een forum voor kunst, cultuur en debat. Dit is de doelstelling van de Stichting Domplein 2013.

Deze doelstelling wil men verwezenlijken binnen de fundamenten van het Romeins Castellum. Rots maatwerk heeft de opdracht gekregen deze 120 meter lange markering van het projectgebied te ontwikkelen, produceren, aan te leggen en te onderhouden.

OKRA landschapsarchitecten heeft de internationale prijsvraag gewonnen welke de Stichting had opgezet. Een eigentijdse, moderne invulling van een eeuwenoude robuuste Castellum-muur. Daar waar deze fundamenten de openbare ruimte 'kruist' wordt deze gemarkeerd. In totaal gaat het hier om 6 tracés in een buitensituatie en 1 tracé in een binnensituatie welke in het Klokkenmuseum aangelegd is.

Rots maatwerk heeft in nauwe samenwerking met OKRA, een eerste proefmodel ontwikkeld waarin mist, LED, laser, cortenstaal en interactieve aansturingsystemen gecombineerd zijn.

Na het vaststellen van het beeld is de technische constructie geheel doorgerekend en zijn er diverse proefmodellen opgebouwd om de materialen en constructies te testen op beeld en belasting. Het definitieve proefmodel is in de entree van Eneco Utrecht geplaatst waar tientallen zware vrachtwagens over het proefmodel hebben gereden om zodoende de constructie in de praktijk te testen.
De mist wordt gemaakt met behandeld leidingwater. Middels een hoge druk wordt het water door vernevelaars geperst waardoor de mist ontstaat. Deze nevel wordt aangelicht door custom-made powerLED armaturen met een IP68 waarde. Deze PowerLED's zijn RGB waardoor wij elke denkbare kleur aan de nevel kunnen geven. Speelt het Nederlands elftal de finale op het WK? Het domplein kleurt oranje!

Vanuit een ondergrondse put op het Domplein worden alle verschillende tracés gevoed en aangestuurd. In deze put staat een waterbeheers-systeem welke de kwaliteit van het water moet waarborgen. Daarnaast staan hier de computers welke de programmering en de aansturing van de LEDverlichting verzorgen. Deze computers sturen ook de nevelinstallaties aan. Middels een internetverbinding kunnen wij vanuit ons kantoor de programmering aanpassen en het systeem uitlezen. Middels smartphones is een verbinding met het systeem te maken waardoor op alle tijden van de dag, op welke plek dan ook, het systeem te benaderen is.

Om alle tracés te bereiken hebben wij in totaal 11kilometer kabels en leidingen over het Domplein aangelegd. Aangezien de ondergrondse infrastructuur erg vol is op het plein, is dit een grote en complexe klus.

De speciale custom-made fundatieblokken van beton worden op een pakket van stampbeton op hoogte gesteld. Om deze werkzaamheden veilig en snel te laten verlopen worden de betreffende straten geheel afgesloten. Elk fundatieblok wordt aangesloten op het riool om het regenwater zo snel mogelijk af te voeren.
De opbouw/indeling van de markering is zo ontworpen dat per element de techniek vervangen kan worden. Hierdoor kan er, tijdens beheerwerkzaamheden, snel gewerkt worden en wordt langdurige verkeershinder voorkomen. Bij elk deeltracé is een put geplaatst waarin alle voedingen en aansturingsapparatuur geplaatst worden welke nodig zijn voor de markering en de LEDverlichting. De apparatuur wordt vanuit de centrale computer aangestuurd.

Aangezien er water verneveld wordt, is goede waterkwaliteit van groot belang. Deze dient in de kelder, bij het waterbeheerssysteem, alsmede ook buiten in de markering, gewaarborgd te worden. Goed beheer is daarbij erg belangrijk. Rots maatwerk onderhoud de gehele markering. Naast de specialistische onderhoudswerkzaamheden zorgen wij er ook voor dat de goot schoon blijft.

De goot is afgekleed met zware cortenstalen platen. Middels gravures zijn de contouren van het vroegere Romeinse rijk aangebracht en zijn steden, rivieren en zeeën van die tijd verwerkt in de kaarten.

Over ons

Rots maatwerk realiseert turn-key uw maatwerkproject voor de openbare ruimte. U ontwerpt. Wij adviseren, engineren, realiseren en onderhouden uw project. Naast materialen leveren wij ook de techniek voor fonteinen, LED verlichting en interactieve aansturing. U heeft slechts één aanspreekpunt voor uw gehele project.

Wat we doen

Nieuwsbrief

Contact

home Zutphensestraat 72,
6971 ER Brummen

phone 0575 - 56 65 65

info@rots-maatwerk.nl